[Ur nummer: 07/2003] Elektrikerförbundet har tagit bort frågan om pressade byggtider från sina avtalskrav.
Istället ska LO tillsammans med medlemsförbunden driva frågan om stress och hög arbetsbelastning i avtalsrörelsen 2004.
En styrgrupp, bestående av fem ordföranden från LO:s medlemsförbund, under ledning av LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, ska ta fram underlag  samt fungera som en delegation för överläggningar med arbetsgivarnas organisationer.
LO:s medlemsförbund ska utarbeta ett gemensamt underlag för de kommande förhandlingarna och ta fram egna lösningar, anpassade till den egna branschen.