[Ur nummer: 07/2003] Titel: Basic
Skådespelare: John Travolta, Samuel L Jackson och Connie Neilson
Regissör: John McTiernan

Tom Hardy (John Travolta) har för länge sedan givit upp en karriär inom den amerikanska armén, när han en dag kallas in för att korsförhöra en soldat som misstänks ha skjutit sina kollegor och sin befälhavare under en övning i djungeln. Soldaten vill till en början inte prata med den kvinnliga korsförhöraren Osbourne (Connie Neilson), men Tom Hardy lyckas med sin udda förhörsteknik få soldaten att prata. Dennes historia stämmer föga överens med en annan soldat som lyckades överleva övningen i djungeln. När ord står mot ord upptäcks ett nytt spår, drogförsäljning. Till slut lyckas Tom Hardy med sin uppgift, men den hittills åsidosatta korsförhöraren Osbourne är säker på att något inte stämmer. Mer än så bör inte sägas eftersom det skulle förstöra den lilla spänning som filmen trots allt erbjuder. Dessvärre förstörs filmens få positiva aspekter av den överdrivna och onödiga machostilen.