Ännu ett förlustår för Livs

I år var det tänkt att intäkterna och utgifterna i Livs förbundsekonomi skulle balansera varandra. Årets resultat skulle bli plus minus noll.

[Ur nummer: 09/2003] Men nu hissas det varningsflagg. Verk-samheten i år kommer att sluta med en rejäl förlust på 10 miljoner kronor.
Det är inte de interna kostnaderna för förbundets ”fackliga verksamhet” som skenar, nej, de hålls i strama ekonomiska tyglar, framgår det av den nyligen framlagda ekonomiska ”halvårsrapporten”. Och det är inte heller  intäkterna i form av inbetalda medlemsavgifter  som sinar mer än väntat.

Dyra pensioner
Den helt avgörande orsaken till den 10 miljoner kronors förlust, som tycks vänta, är orimligt höga pensionskostnader.
Som arbetsgivare har förbundet åtagit sig att via premieinbetalningar till KP (Koope-rationens Pensionsanstalt) garantera personalen hyfsade pensionsvillkor. Det är kostnaderna för detta pensionsåtagande som nu rusar i höjden under till synes okontrollerade former.
Enligt förbundets budget var det planerat att årets pensionskostnader skulle uppgå till normala 6 miljoner kronor. Nu befaras det att pensionskostnaden istället ränner iväg  och blir 15 miljoner kronor. Mer än en fördubbling av kostnaden!
* Hur kan det bli så ”fel”?
– Orsaken är att KP har haft svårt med sin kapitalförvaltning i och med att börskurserna gått ned. Och då är man tvungen att debitera dem som betalar in  försäkringspremierna, i detta fallet vårt förbund, en högre kostnad för att till fullo kunna betala ut de pensionsåtaganden man har, säger Åke Södergren, Livs förbundsordförande.

Hoppas på börsen
Förhoppningen är nu att börs-kurserna snabbt ska vända uppåt så att KP:s kapitalförvaltning går med vinst och att försäkringspremien för Livs del därmed hamnar på normal nivå.