I våras uppstod en mycket infekterad konflikt, mellan den lokala fackklubben och företagsledningen, på Pågen Lockarps bageri i Malmö. Nu är konflikten ur världen.

[Ur nummer: 09/2003] Anledningen till konflikten vara att personer med fabriksledande funktioner på eget bevåg hade tagit sig in i fackklubbens rum och bland annat rotat runt och till och med raderat bort dokument i klubbens dator. (Se mål&medel 6/03.)
Klubbordförande Andre-as Johansson protesterade givetvis mot ledningens agerande, både en, två och tre gånger, utan att få något gehör för sina protester.
Konflikten gick till slut dithän att Livs lämnade in en stämningsansökan mot Pågen och drog fallet till Arbetsdomstolen. I det skedet uppstod äntligen en öppen dialog mellan företagsledningen och facket, en dialog som i sin förlängning resulterade i att man redde ut problemet på ett för båda parter godtagbart vis.
Och i dag är arbetsklimatet mellan den lokala fackklubben och fabriksledningen helt normaliserat.
– Nu har vi lagt den här konflikten bakom oss. Och nu fungerar kontakten mellan oss och fabriksledningen här väldigt bra. Ledningen avslutade den här konflikten på ett  mycket snyggt sätt, säger Andreas Johansson.
Men det är också viktigt, påpekar Andreas, att vi överlag, som facklig organisation, verkligen sätter ner foten och markerar vår ståndpunkt gentemot arbetsgivaren när det krävs.