Slakteriet anmält av veterinären

Djurskötarna på Swedish Meats i Uppsala känner sig påhoppade och uthängda av media. Rubriker talar om djurplågeri för att de använder el-påfösare. Slakteriet är polisanmält av veterinären.

[Ur nummer: 10/2003] Peter Gåhlin, arbetsledare i gruppen, säger att det har uppstått en väldigt jobbig situation. En arbetskamrat har blivit långtidssjukskriven för att han inte orkat med pressen.
Alla tretton djurskötarna är certifierade enligt företaget utbildningsprogram och de har jobbat i många år.

Säkerhet
– Hur ska vi med handkraft kunna driva in en tjur på 700-800 kilo, undrar Peter Gåhlin. El-påfösare får användas i undantagsfall, men när är det?
Det är oklart, ännu har inte jordbruksverket tolkat det.
– Det handlar om våra medlemmars arbetsmiljö, deras säkerhet, säger lokalombudsmannen i avd 4 Stockholm, Jan-Olof Wennberg.
Beng-Ove Bengtsson, klubbordförande, berättar att företagshälsovården, Uppsala hälsan, har kallats in för att undersöka arbetsmiljön.
Vad det gäller indrivningen av grisarna kommer situationen att lösas från och med vecka 47, då ombyggnaden är klar. Därefter kommer indrivningen att ske automatiskt med en skiva. Men för nötboskapen kvarstår frågorna:
När är det tillåtet? När är det inte tillåtet? Och hur ska indrivningen gå till om det inte är tillåtet?

Platschefens ansvar
Polisen har varit på slakteriet och ställt frågor till personalen. En åklagare undersöker om det kan bli frågan om åtal.
Om det blir åtal är det platschefen som ställs till svars.