Försvara fritiden, ledigheten, de röda dagarna. Det är vanliga krav i de motioner och synpunkter som lämnats inför Livs avtalsrörelse.

[Ur nummer: 10/2003] Jörgen Samuelsson, på Arla Foods i Göteborg, säger att makten över ledigheten blir en viktig fråga i avtalsrörelsen.
-Det blir allt mer skiftarbete, säger han. Vi måste få vara lediga när vi behöver, annars går vi sönder, annars orkar vi inte och blir sjuka. Jag är övertygad om att det ökade skiftarbetet är en av orsakerna bakom sjukfrånvaron. Vad det handlar om är ju planering.
– Arbetsgivaren måste kunna planera arbetet så att vi som jobbar kan ta ledigt. Vi har skrivit en motion om det och vi menar att två veckor skulle kunna vara en rimlig varseltid för ledighet som understiger en vecka. Om arbetsgivaren inte har ordnat med ledigheten måste det leda till några konsekvenser, till böter. Begär jag till exempel två dagar ledigt och inte får det därför att arbetsgivaren inte förmått planera arbetet, ska jag i kompensation få ytterligare två dagar utöver de gamla.
– Makten över ledigheten är enormt viktig för oss. Det handlar om våra möjligheter att leva ett fullgott liv, följa våra barn på deras aktiviteter, själva kunna ha fritidsintressen.

”Reglera skiftarbetet!”
Mikael Ringqvist, på Swedish Meats i Skara, har inte skrivit en motion, utan en önskelista inför avtalsrörelsen. Den har han och klubben lämnat till branschombudsmannen.
   I det gamla slakt- och charkavtalet var inte skiftarbetet reglerat.
– Som det är nu får de som jobbar två-skift i Skara bara ersättning för det ena skiftet, kvällsskiftet. Det är ju fullkomligt orimligt.
Han menar att sammanslagningen av branschavtalen till ett gemensamt ramavtal är bra. Förhållandena inom branscherna liknar varandra allt mer och vad det gäller den obekväma arbetstiden måste även de som jobbar inom slakt- och chark få ersättning för den.

”Vi vill ha höjda lägsta löner”
Christer Törn, på Dafgård i Källby, menar att man på Dafgård har ett annat och ganska vanligt problem. Företaget har satt i system att visstidsanställa. 40-50 personer går på tillfälliga anställningar som börjar på sommaren och löper fram till mars/april. De betalas enligt tarifflön, 81,24 kronor i timmen. Omsättningen är stor, det kommer hela tiden nya.
– För att komma åt det här skulle vi behöva en rejäl höjning av lägsta lönen och vi skulle också behöva strama upp anställningsavtalen. Lagen ger inte tillräckligt skydd. Det borde inte vara möjligt för företaget att behandla folk på det här sättet, säger Christer Törn.
Ett orosmoln som hänger kvar är sammansättningen av Livs avtalsdelegation.
– Det här har ju aldrig funkat särskilt demokratiskt, säger Jörgen Samuelsson. Det har varit handplockade personer.
Christer Törn säger att det gäller att välja personer som har stort förtroende. De valda måste se till helheten, inte bara sin egen bransch.
Valberedningen lägger ett förslag på personer på Livs förbundsrepskap i november.

”Minimera helgarbetet”
Avdelning 4 Stockholm har skrivit en motion som vill försvara helgdagar och ledighet. 1 maj borde undantas från möjligheten att schemaläggas. Skiftarbetet borde begränsas på helgdagar, inklusive helgdagsaftnar.
En rad konkreta åtgärder föreslås för att minimera arbete på röda dagar vad gäller varuleveranser inom mejeri – till exempel att bygga ut dagligvaruhandelns kylrum, öka automatiseringen, anställa mer personal på heltid.
Skåneavdelningarna har ställt en skrivelse om behovet av ett arbetsmiljöavtal. Det finns en brist på kunskaper hos både arbetsgivare och Livs medlemmar. Tecknandet av ett arbetsmiljöavtal skulle kunna vara ett verktyg för att förbättra utbildningsnivån. I ett sådant avtal skulle frågan huruvida arbetsgivaren ska ansluta sig till företagshälsovård eller inte, också kunna regleras.