Projektet förvann när ombudsman gick i pension

Spjutspetsen är nu avbruten men hur har det gått med projekten?
– Det är bara att packa resväskan och komma ner här och titta. Vårt projekt lever vidare, säger Tommy Andersson, klubbordför-ande på Findus i Bjuv.

[Ur nummer: 10/2003] För knappt tio år sedan drog Livs centralt igång en mängd lokalt anpassade utvecklingsprojekt på arbetsplatsnivå, i syfte at  försöka förnya gamla auktoritära arbetsorganisationer, föråldrade lönesystem och så vidare till det moderna arbetslivets förutsättningar.
En del av projekten tog strukturutvecklingen kål på redan i ett tidigt skede då arbetsplatserna las ner eller övergick i annans ägo. Men några överlevde och slog rot och fortsätter att växa än i denna dag.

Findusskolan slog rot
Findus i Bjuv med sin mycket ambitiösa ”Findusskola” var ett av Spjutspetsens paradexempel på ett framgångsrikt lokalt utvecklingsarbete inom det arbetsorganisatoriska och kompetensutvecklande området.
Enligt Livs klubbordförande på Findus, Tommy Andersson, lever alltså projektet vidare i högsta välmåga och är värt ett eget reportage i ett framtida nummer av mål&medel.
På Sveriges överlägset mest framgångsrika exportföretag inom livsmedelsindustrin, The Absolut Company i Åhus, är fackklubben sedan 1996 delaktig i ett projekt som syftar till att ”modernisera och effektivisera produktion och arbetsorganisation”.
– Det rullar på i en positiv anda, men det tar sin tid. Det vi ännu inte kommit fram till är att hitta ett lönesystem som är anpassat till förnyelsen av arbetsorganisationen, berättar Stefan Brandt, vice ordförande i fackklubben.

Mer pengar i plånboken
I stort sett alla ännu överlevande utvecklingsprojekt syftar till att en förbättrad arbetsorganisation skall resulterar i en effektivare produktion, som i sin tur skall ge både anställda och företagsägare mer pengar i plånboken.
I alla projekten har arbetet med att förändra arbetsorganisationen kommit en bra bit på väg, däremot kärvar det betänkligt när det gäller att utveckla lönesystem anpassade till den nya organisationsmodellerna.
På Cerealia Unibake (Korv-brödsbagaren) i Örebro har man sysslat med ”ett aktivt utvecklingsarbete” i tio år nu, men något bra lönesystem har de lokala parterna inte kunnat enas om. Den premielön som man har idag är enbart en irritationsfaktor, anser de anställda.
– Vi vill inte ha premien kvar. Den är orättvis. Den är värdelös. Den sabbar allt samarbete och stör därmed all vidareutveckling av arbetsorganisationen. Vi vill ha en ren månadslön, säger Marie Fält, Livs klubbordförande.

Trappstegslöner
På SwitsBake (före detta Upplandskubben) i Malmköping fick man 1999 klart med ett nytt och väl förankrat trappstegslönesystem.
– Det systemet existerar fortfarande, men vi måste uppdatera det nu. Det måste in mer pengar i systemet så att skillnaden mellan trappstegen blir större så att det blir intressant för vara och en att  personligen utveckla sig i sitt arbetet, säger Magnus Lundström, fackklubbens ordförande.
På ASM Food i Mjölby har man nått mycket långt när det handlar om att utveckla en ”självstyrande” arbetsorganisation. Men även där har man uppenbara problem med att få till ett lönesystem skräddarsytt för att passa in i de helt självstyrande arbetslagen.

Saknar stöd uppifrån
– Det vi saknar nu är fackligt stöd uppifrån, från avdelning och förbund, när det gäller att gå vidare i det här utvecklingsarbetet, säger Anders Carlson, ledamot i klubbstyrelsen och en av pådrivarna i utvecklingsprojektet på ASM.
De stöd Anders Carlsson upplevde att han hade förut försvann i och med att den ombudsman på förbundet, Jan-Erik Ryman, som centralt höll i och samordnade alla utveck-lingsprojekt gick i pension
för ett och ett halvt år sedan.
– Sen dess har vi ingen utanför arbetsplatsen att bolla våra  tankar och idéer med, säger Anders.
– Det är betänkligt om ett så här ambitiöst och livsnödvändigt arbete inom förbundet ska stupa på att en enda person försvinner från verksamheten.
Betänksam är även Jonny Läth, avdelningsordförande i Livs avd 17 Skara.
För två år sedan fick han i uppdrag av förbundet att kartlägga hur det fackliga arbetet med att utveckla nya arbetsorganisationer, nya lönesystem och en gedigen kompetensutveckling, fortskred.
– Det resulterade för min del i en slutrapport som jag lämnade ifrån mig till förbundet den 31 maj i fjol.
– Sen vet jag inte vart den tog vägen.