Facken inom industrin, däribland Livs, är helt ense med LO. Det är de låg-avlönade – de med ett löneläge under 20 000 kronor i månaden – som skall ha mest i avtals-förhandlingarna.

[Ur nummer: 11/2003] De förhandlinskrav som Facken inom industrin lägger fram i de kommande avtalsförhandlingarna (det görs samtidigt som mål&medel går i tryck) är i stort sett identiska med LO:s krav (se notis ovan).
Det är det lågavlönade som skall ha mest! Det innebär att i de delbranscher där löneläget nu ligger under 20 000 kronor i månaden fastställs de konkreta lönekraven i kronor och ören och inte i procent.

Garanterad ökning
Dessutom ställer man krav på en så kallad ”individgaranti” som skall ge varje anställd en garanterad reallöneökning under avtalsperioden.
Man betonar även i sin kravframställan att kvinnor i allmänhet, och anställda med lågt löneläge i synnerhet, skall ”särskilt beaktas” i löneförhandlingarna.
I låglönesatsningen ingår även kravet att avtalslönerna, det vill säga de minimilöner som finns angivna i avtalens lönetariffer, skall höjas mer än de utgående lönerna. Detta görs för att säkerställa kollektivavtalens fortsatta betydelse som normgivare ute på arbetsplatserna.
Det som i någon mån skiljer Facken inom industrins krav från LO:s är prioriteringen av en fortsatt arbetstidsförkortning.
Facken inom industrin vill bygga vidare på den ”förkortningsväg” man la grunden för i den förra  förhandlingsrundan, den som för Livs del resulterade i den så kallade ”livsarbetstiden”.
Ett arbetsmiljöavtal med rejält innehåll är ett annat förhandlingskrav som Facken inom industrin trycker hårt på liksom ett så kallat ”omställningsavtal”. Det är en avtalskonstruktion som redan finns på tjänstemannasidan för att underlätta  ”omställningen” för enskilda individer i samband med företagsnedläggningar och så vidare.

Ettårigt avtal
Dessutom kräver man en markant förbättring av den lönestatistik, som man nu utarbetar tillsammans arbetsgivarna, samt att man konsekvent fullföljer den satsning på kompetensutvecklingsområdet som redan har påbörjats. 
Utgångskravet från Facken inom industrin är att man nu skall sätta sig ner och förhandla om ett ettårigt avtal.