Det finns ett nyinrättat centrum vid Uppsala universitet som heter KPL (Klinisk prövning av livsmedel). På det kan livsmedelsindustrin göra kliniska utvärderingar av fysio-logiska effekter och hälsoeffekter av livsmedel. För att lansera functional foods krävs studier på människor och det är kostsamt.

[Ur nummer: 11/2003] I Uppsala finns också Uppsala livsmedels- centrum, UCL, som bildades av SLU, Uppsala universitet och Livsmdelsverket.
Inom Lunds universitet finns Functional Food Science Centre, som är ett tvärvetenskapligt kompetenscentrum. Bland profil- områdena finns tarmhälsa – där probiotika och prebiotika är exempel, också områden som omfattar fetma och diabetes.
I Lund finns också SNF (Swedish Nutrition Foundation) som är rådgivande vad det gäller hälsopåståenden och marknadsföring och märkning av hälsopåståenden. Ett 40-tal företag och organisationer är medlemmar.
I Göteborg finns Chalmers, där Göteborgs universitet och industrin samarbetar. Där finns forskning som visar att sill kan bli råvara i funktionell föda, Västkustfisk med tolv mindre fiskfabriker på Klädesholmen samt Tjörns kommun är aktivt.
I Göteborg finns SCEIFF, Swedish Center of Excellence and Innovation in Functional Foods och SiK – Svenska institutet för livsmedel och bioteknik, som ska fungera som en mötesplats för alla inom livsmedelsindustrin. Här har företag och organisationer tillgång till utbildning, produktutveckling och processutveckling.