Hur har medlemmarna använt sin ”Livsarbets-tid”? Har man tagit ut ”tiden” i reda pengar, i ledighet eller i ett eget pensionssparande? Det tänker förbundet ta reda på nu.

[Ur nummer: 11/2003] Den livsmedels-arbetare som arbetar heltid kan under år 2004 , enligt nu gällande avtal, antingen ta ut 36 timmar i betald ledighet från sitt eget upparbetade arbetstids-konto eller så kan han/hon ta ut det 36 timmarna i kontant ersättning alternativt sätta in pengarna i en pensionspremie.
Den 3-valsmöjligheten, som benämns som ”Livsarbetstid” infördes i Livs branschavtal (som bilaga) i samband med avtalsförhandlingar år 2001. Och det blev en lyckad flexibel lösning på medlemmarnas samfällda krav på en förkortning av arbetstiden.
I den kommande avtalsrörelsen har man tänkt sig att bygga vidare på Livsarbetstidskon-ceptet men innan dess vill förbundets förhandlare ha klart för sig hur Livs medlemmar hittills har använt sig av Livsarbetstiden. Har de tagit ut den i ledighet, i pengar eller i pensionssparande? Och har det varit några svårigheter förknippade med själva uttaget?

Enkät till klubbarna
– Vi kommer nu att skicka ut en enkät till klubbarna där vi ber om svar på just dessa frågor, berättar Gerald Lindberg, Livs tredje ordförande.
Vad som framkommit hittills, i den utvärdering av Livsarbetstiden som skett informellt via ”mun mot mun- metoden”, är att det på vissa arbetsplatser inte varit helt lätt för Livs medlemmar att ta ut ledigheten enligt eget önskemål.
– Om det är på det viset, vilket vi hoppas få svar på i enkäten, så är det  ett problem som vi måste försöka rätta till, anser Gerald Lindberg.
Det finns även vittnesmål som bekräftar att på vissa små arbetsplatser  har medlemmarna inte fått ut någon ”Livsar-betstid” alls, därför att både arbetsgivare och medlemmar på dessa ställen varit ovetande om dess existens.
– Jag har stött på det vid minst två tillfällen i år, i samband med  nedläggningar och uträkning av slutlöner, att ingen på arbetsplatsen har känt till att det funnits något som hetat Livsarbetstid, berättar Tommy Emanuelsson, Livs ombudsman i avdelning 1 Bo-hus-Älvsborg.

Når inte ut
Det som inte står på samma sida i avtalet som lönetabellen blir inte läst vare sig av arbetsgivaren eller våra medlemmar, menar Tommy lite hårdraget.
– Och det här är ett jätteproblem, både för oss och arbetsgivarparten; Hur når vi ut till våra respektive medlemmar med en avtalsinformation som alla tar del utav och respekterar?