Inhyrda styckare stoppas efter uppgörelse

Det blir inga inhyrda styckare som ersätter de ordinarie styckarna på Köttcentralen i Helsing-borg. Däremot försvinner 16 tjänster på företaget på grund av arbetsbrist.

[Ur nummer: 11/2003] Den infekterade tvist som rått mellan facket och företagsledning på Köttcentralen i Helsingborg (se mål & medel num-mer 7-8 och 9) är nu över. En förhandlingsuppgörelse har nåtts.
Köttcentralens ledning ville sparka sina 29 ordinarie styckare och ersätta dem med ”inhyrda styckare”.
Så blir det inte. Uppgörelsen mellan facket och företagsledningen blev nu den att Kött-centralen fortsätter att stycka med egen anställd arbets-kraft men att 16 tjänster försvinner från företaget – på grund av arbetsbrist. När tvisten var som mest infekterad sa företagsledningen även upp en av fackets förtroendemän.

Skadestånd och lokal
Den uppsägningen är nu hävd och företaget har gått med på att betala  ut ett ”skadestånd”. Företagsledningen har även lovat att ställa en ny lokal till fackklubbens förfogande efter det att man tog ifrån dem den förra lokalen i våras,  i samband med att tvisten började.
De anställdas talan i den här svåra situationen har i första hand först av Christel Niby, Livs ombudsman i avd 2 Helsingborg.

Börjar från ”noll”
– Det känns naturligtvis inte bra när anställda blir uppsagda men nu måste vi försöka lägga alla tråkigheter bakom oss och se framåt.
Den spända förhållandet mellan facket och företagsledningen på Köttcentralen måste nu normaliseras, menar Chris-tel.
– Det är givetvis betydligt lättare sagt än gjort efter en sådan här infekterad  dust men nu för-söker vi starta om igen från dagen ”noll.”