Nu har Carlsbergs bolags-styrelse fastställt sitt domslut. All produktion vid bryggeriet i Stockholm (Bromma) avvecklas. 300 anställda förlorar jobbet.

[Ur nummer: 12/2003] Den 14 augusti la Carlsberg Sverige AB:s bolagsstyrelse fram ett ”förslag” om  att lägga ned bryggeriet i Bromma.
Företagsledningen och de fackliga organisationerna bildade en arbetsgrupp och en löntagarkonsult inkallades för att analysera nedläggningsförslaget.
Sedan har det förhandlats både på koncern- och på lokal nivå. Och facket har med stöd av konsulten hävdat att det är korkat av Carlsberg att lägga ner i Bromma för det är just i den delen av Sverige, i Mälardalen, man behöver ett stort bryggeri i framtiden.

För döva öron
Men de fackliga företrädarna har argumenterat för döva öron. Det ”förslag” som bolagsstyrelsen la fram för tre månader sedan var tydligen, i praktiken, redan då ett fattat beslut.
Formellt fattades dock nedläggningsbeslutet den 18 november.
Tapio Laanti, Livs klubbordförande i Bromma anser, liksom övriga fackliga företrädare inom Carlsberg Sverige, att nedläggningsbeslutet inte är fattat på  affärsmässiga grunder.
– Om det hade varit det hade jag kunnat förstå beslutet, för vi lever i en marknadsekonomin där ekonomiska fakta styr de många viktiga beslut som påverkar våra liv. Men det här är ett beslut som är fatta på helt andra grunder än det ekonomiskt riktiga.
Tapio Laanti menar att ledningen för moderbolaget Carlsberg Breweries antingen inte begriper sig på den svenska dryckesmarknaden eller att den helt enkelt inte är tillräckligt kompetent för att kunna styra företaget på ett framgångsrikt sätt.
– Deras svar på en ständigt försämrad ekonomi är att upprepa samma misstag om och om igen. Skära ner, omorganisera, out-sourca och ge efter för andra aktörer på marknaden.
Det är inte kriminellt att fatta medvetet dåliga beslut, men det borde vara det, anser Tapio.
– Därför att nu berövar man hundratals anställda deras jobb på helt felaktiga grunder samtidigt som man äventyrar anställningstryggheten för dem som fortfarande får ha jobben kvar.

300 förlorar jobbet
Nedläggningsbeslutet innebär att 300 personer förlorar jobbet när all öl- och läskproduktion försvinner från anläggningen i Bromma under kommande år.  Den sista ölen skall tappas i mars och läkstillverkningen upphör i oktober.
Kvar i Bromma blir lager och distribution.