Endast 11 av 80 heltids-arbetande bageriarbetare på Stockholmsbagarn erbjuds fortsatt arbete när Skogaholm flyttar produktionen till sitt nyförvärvade Schulstadsbageri.

[Ur nummer: 12/2003] Enligt turordningslistan är fackklubbens ordförande på ”Bagarn”, Frances Tuulos-korpi, som arbetat 26 år i företaget, en av de 11 som ”står på tur” att få flytta med till Schulstadbageriet.

Via ombud
Men via interna informationskanaler har företaget låtit Frances få veta, att om hon avstår sin rätt till fortsatt arbete på Schulstadbageriet så kan företagsledningen tänka sig att erbjuda fler än 11 fortsatt jobb och man kan även tänka sig att tillmötesgå vissa andra önskemål som fackklubben har fört  fram i samband med nedläggningsförhandlingarna.
– Ledningen har inte framfört ”erbjudandet” direkt till mig utan man har via Regina Norrby, klubbordförande på Schulstad, låtit mig få veta vad man är ute efter. Och det här ser jag bara som en ytterligare bekräftelse på att företagsledningens ogina hantering av själva nedläggningen varit riktad direkt mot vår aktiva fackklubbs verksamhet här på Bagarn, säger Frances.
Regina Norrby i sin tur hävdar med bestämdhet att hon uttryckligen fått ledningens uppdrag att föra fram ”erbjudandet” till  Frances.

Vägrar kommentera
Kicki Fredman som är chef för båda bagerierna (Stockholmsbagarn och Schulstads) vill inte, alternativt får inte, kommentera händelsen utan hänvisar i sin tur till Raimo Laine, chef för Skogaholmsbagerierna i Mellansverige.
Raimo Laine hävdar å sin sida att allt måste vara ”ett jättelikt missförstånd” för han har då inte framfört några propåer i den riktningen.
– Och jag känner inte till att någon annan har gjort det heller.
Gerald Lindberg, Livs tredje ordförande och förhandlings-ansvarig på förbundet, menar att det här verkar vara ett osedvanligt klumpigt agerande från företagsledningens sida.
– Är det som Frances och Regina säger, vilket jag förutsätter att det är, så visar det här att arbetsgivarna inte varit ärliga i förhandlingarna. Om man kan erbjuda fler anställda jobb, om Frances avstår sin rätt till arbetet, så har man ju uppenbarligen lurat några av dem som nu inte fick behålla sitt jobb på deras lagliga rätt till en fortsatt anställning i Skoga-holm.