”Netto och Lidl är ett steg framåt”

Nu är det mat som engagerar Ann-Christin Nykvist. Under den resterande mandatperioden vill hon kalla sig matminister och talar lyriskt om ost från Skärvångens bymejeri i Jämtland som bara kan tillverkas i liten skala eftersom det bara finns ett litet antal kor i byn.

[Ur nummer: 10/2005] Det finns ett värde i den begränsningen. Hon är medveten om vad lokal mat kan betyda och vad det kan ge. Hon vill kalla den för mat med tydlig identitet.
Den maten vill hon lyfta fram och regeringen har satsat pengar på att förutsättningarna ska bli bättre.

Nationella nätverk
Tre nationella nätverk har utsetts för att samordna erfarenheter och kunskap och hjälpa de små producenterna med marknadsföring. Det är Eldrimner i Östersund, Livstek på Gotland och Regional Mat i Uppsala.
Ett matmanifest har också skrivits.
Men hur är det med handeln? Hos en liten grupp centrala beslutsfattare i toppen av kedjorna har allt mer makt samlats. Handelns egna märkesvaror, EMV, är en del av denna utveckling och den leder till att hinder skapas för de små och medelstora producenterna.
Kan hon göra något åt det?
– Jag tror inte att vi kommer att kunna stoppa EMV, men samtidigt måste vi se till att det finns en tydlighet i vad konsumenten får. Jag har varit inne på att vi ska ha en tydligare märkning där vi lyfter fram svenska mervärden.
Hon vill jobba med konsumentopinionen, få oss att efterfråga mer lokalt producerad mat. Det är så handlarna ska förmås ta in den nya maten på hyllorna. Särskilda pengar har gått till lantbrukskooperationen för att den ska berätta om mervärden.
Det vill hon jobba vidare på, liksom märkning av livsmedlen, så att man som konsument vet vad man köper. Även köttet som serveras i restauranger och storkök bör ursprungsmärkas.
Men en skärpning av konkurrenslagen för att komma åt de stora livsmedelskedjornas växande marknadsmakt tror hon inte på.

Tryck från konsumenter
– Vi har en sträng konkurrenslagstiftning, säger hon, och jag ser inte idag att det är möjligt med någon skärpning av den. Jag tror att man ska gå andra vägen, att få ett tryck från medvetna konsumenter. I oktober kommer vi att lägga en proposition om konsumentpolitiken och tala om konsumentmakt, så att konsumenternas röst verkligen blir hörd.
Hon berättar att hon för samtal med de stora kedjorna om EMV och centraliseringen av inköpen.

Samtal med handelsjättar
– Jag har besökt koncernledningen på Ica och de har sagt till mig att det ska finnas utrymme för lokalt producerade varor. Jag har i samtalen betonat att det är viktigt att de inte använder motivations- och bonussystem som straffar den Ica-handlare som väljer det lokala. Och nu ska jag till Coop om någon vecka och tala med dem om samma sak.
Hon anser att dagligvaruhandelns marknadsmakt är ett problem både för producenter och konsumenter och hon menar att konkurrensen inom området behöver förbättras.
Ett steg framåt i det avseendet är nyetableringen av lågpriskedjorna Lidl och Netto. Det har lett till ökad konkurrens inom det billiga sortimentet.
– Jag tror inte att det är så enkelt att man kan sätta likhetstecken mellan lågpris och press på priser och dålig mat. Det finns lågpris av bättre och sämre kvalitet. Jag tror att ökad konkurrens inom lågpris leder till bättre kvalité på det billiga sortimentet och att det är något som alla konsumenter tjänar på.