Söndagsjobb och säsongsanpassad tid

Carlsberg Sverige i Falkenberg fortsätter marschen mot ett nytt arbetstidsschema med obetalda raster, 9 timmars arbete på söndagar och säsongsanpassad arbetstid.

[Ur nummer: 10/2005] Det nya schemat ska gälla från och med den 1 november och bygger på en förlängd närvarotid till 40 timmar för skiftarbetarna.
I augusti förklarade Livsklubben att man inte ville medverka till att lägga ut nya arbetstider där företaget byter ut betald rast mot obetald. Överläggningen slutade i oenighet.
Enligt riksavtalet kan företaget då ensidigt lägga ut nya arbetstider, vilket man nu gjort.
Sten-Olof Stensson, vice ordförande i Livsklubben, säger att man nu begärt en förhandling.
– Sådana här förändringar av arbetstiderna berör ju medlemmarnas hela liv. Många måste lägga om tider i barnsomsorgen.
– Dessutom, säger han, innehåller schemat delar som vi anser vara ohållbara ur arbetsmiljösynpunkt.
9 timmars arbete på söndagen är en dålig lösning, menar klubben. Säsongsanpassad arbetstid har man inte haft tidigare.

Kompensation
Enligt företagets arbetstidsschema ska en kompensation med 6 lediga minuter per dag kunna tas ut av de anställda under lågsäsong. Vad som är låg- respektive högsäsong beslutas av företaget den 1 november.
– Att införa ett sådant här schema den 1 november kommer inte att vara möjligt, säger Sten-Olof Stensson.

Väntar på analys
Livsklubben har begärt att arbetsmiljöverket ska ta ställning till vilka konsekvenser en förlängning av arbets- och närvarotiden får för de anställda. Det gäller både olycksrisker och psykosociala belastningar.
– Företaget kan heller inte fatta några beslut innan den analysen är gjord, säger Sten-Olof Stensson.