[Ur nummer: 11/2005] Från och med 1 januari 2006 går avdelningarna 6 och 15 samman och bildar en ny stor avdelning som ska heta Bergslagen och få sitt säte i Örebro.
Avdelningen omfattar Värmlands-,Västmanlands- och Örebro län samt Bengtsfors och Åmåls kommuner.
Bakgrunden är det minskade medlemsunderlaget.