[Ur nummer: 11/2005] I en studie från Arbetslivsinstitutet, Arbetsvillkor och arbetsmiljö vid tre livsmedelsbutiker, framgår att också butikspersonalen upplever priskonkurrensen som stressande.
Omsättningen i butikerna ökar utan att det anställs mer personal.
Detta konststycke försöker handlarna fixa genom att använda sig av lagarbete. Personalen ska turnera runt, vilket i och för sig är bra, eftersom bundet arbete i kassalinjen riskerar att ge belastningsskador.
Men det upplevs, i synnerhet av kvinnorna, som stressande. Många hade också stressrelaterad värk.