[Ur nummer: 11/2005] Till socialdemokraternas kongress som hålls i Malmö, den 29 oktober till den 3 november, har det kommit in 1 100 motioner.
Från Livs kommer två ombud. En är Anders Svensson, klubbordförande på Skånemejerier i Kristianstad. Han säger att den viktigaste frågan är kollektivavtalen.
– Här får vi inte backa, säger han. Vi måste få en tydlig skrivning om att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.
Några egna motioner till kongressen har inte LO-fackens s-förening i Kristianstad där han är ordförande.
Men till LO:s repskap senare i november har avdelning Sydöst motionerat om att förbundet ska arbeta för att kommuner och landsting i sin upphandling ska ställa krav på att alla leverantörer och entreprenörer ska ha kollektivavtal.
Den frågan tänker han hålla koll på under partikongressen.
Det tangerar en annan viktig fråga – jobben. Det finns en diskussion om hur hållbar utveckling kan bidra till nya jobb. Den går ut på att kommuner och landsting ska ställa miljökrav när de upphandlar bland annat livsmedel.
Här kan det skapas en efterfrågan på miljövänliga produkter.
– Ta min bransch, säger Anders Svensson. Jag tycker att det är bedrövligt när lågpriskonkurrensen leder till produkter av sämre kvalitet, så som den värmebehandlade mjölken med lång hållbarhet.
Först kom Lidl med den, gjord i Tyskland, sedan ICA, gjord i Tjeckien och nu har Arla Foods lanserat en egen.
– Här tycker jag att kommuner och landsting har ett ansvar att köpa Krav-mjölk.
Man måste hålla i minnet att EU:s regler inte gör det möjligt att utestänga import. Alla producenter ska ha lika chans att konkurrera. Finns det ekologiska producenter som kan leva upp de svenska kommunernas miljökrav så kan de få ordern. Så fungerar det, och vice versa.