[Ur nummer: 11/2005] Naturskyddsföreningen i Kullabygden med 450 medlemmar har genomfört en stickprovsundersökning i Höganäs kommun för att ta reda på hur bra butikerna är på att erbjuda lokalproducerade varor.
Hösten är ju en fin säsong för lokala grönsaker, frukter och potatis.
Bo Pettersson, sekreterare i föreningen, säger att de är emot långa transporter av miljöskäl.
– Vi har mycket bra saker här, säger han.
Och de fann att de små butikerna var bättre på att erbjuda det lokala än de stora.
– Konsum var riktigt dåligt, säger Bo Pettersson. Där hade de inte mycket från våra trakter. De sa att det berodde på att de var tvungna att köpa från centrallagret i Malmö.
I undersökningen letade de inte efter lokala charkvaror, men kunde ändå konstatera att produkter från den lokala tillverkaren Per i Viken fanns i flera av butikerna.