[Ur nummer: 12/2005] * På socialdemokraternas hemsida, www.sap.se, finns en text där man kan läsa en sammanfattning av de viktigaste besluten från s-kongressen. På startsidan klickar du på ”Kongressen 2005”, sedan på ”Kongressen i korthet”.