[Ur nummer: 12/2005] Skulle det bli en fusion mellan Swedish Meats och Danish Crown så handlar det om ett äktenskap mellan en storväxt svensk och en gigantisk dansk jätte.
Danskarna är bland annat världsledande på fläskexport.
Några jämförelser:
* Danish Crown omsätter 44,4 miljarder danska kronor och har 26 000 anställda.
* Swedish Meats omsätter 8,3 miljarder svenska kronor och har cirka 4 000 anställda.