Ny direktör för Swedish Meats har erfarenhet av liknande bolagsfusioner

Spekulationerna om en fusion mellan svenska Swedish Meats och danska Danish Crown har satt ny fart sedan Arlas förre koncernchef utnämnts till vd i Swedish Meats.

[Ur nummer: 12/2005] Det har i flera år ryktats om mer eller mindre seriösa planer på en framtida fusion mellan de båda företagen.
Men sedan Åke Modig fått sin utnämning så tror bland andra professor Flemming Just, som forskar kring dansk och europeisk jordbrukspolitik och andelsägda verksamheter, att frågan kommer att aktualiseras.
– Åke Modig är rätt man för den omfattande uppgiften att sy ihop en fusion mellan koncernerna, säger Flemming Just i en intervju för kött- och charkföretagens egen tidning Köttbranschen.

Lyckat för ägarna
Det var under Åke Modigs ledning som svenska Arla och danska MD Foods fusionerade. Ett samgående som ur ägarsynpunkt har varit lyckat och lett till stora besparingar. Flemming Just tror att den fusionsmodell som användes i mejeribranschen också kan bli ett fungerande verktyg i köttbranschen. Han trycker också på att Åke Modig har ett starkt förtroendekapital i det danska näringslivet:
– Mitt intryck är att Åke Modig har en mycket stor stjärna i bedömningen från danskt näringsliv. Han åstadkom en avgörande insats för att genomföra fusionen och skapade genom sin ansträngning mycket stor sympati kring sin person, säger Flemming Just i intervjun.

Strategiska beslut
Åke Modig tillträder tjänsten den 1 januari 2006 och är ännu så länge ganska förtegen om sina planer:
– Det är helt klart att det sker en konsolidering i branschen och att Swedish Meats står inför viktiga strategiska beslut, men det är för tidigt att säga om det kommer att innebära en fusion med danskarna. Att Danish Crown pekas ut speciellt tror jag mest beror på att jag har jobbat i Danmark och arbetet med en fusion där. För Swedish Meats del tror jag att vi först och främst behöver bygga upp vårt eget kapital, säger han till Mål & Medel.
– Man ska inte heller glömma att Danish Crown har haft problem med sina stora japanska och amerikanska marknader, på grund av dollarkurser och annat har intäkterna inte varit så stora. Det kanske mest är psykologiskt men de bör nog först av allt få ordning på sitt eget resultat.
Åke Modig påpekar att det finns fler företag som är intressanta vid en eventuell fusion.
* Vad betyder en sammanslagning av ett eller annat slag för sysselsättningen inom den svenska slakt- och charkbranchen?
– Det kan vara positivt för sysselsättningen om vi kan åstadkomma en ökad export och förädlingsgrad. Samtidigt kommer vi ju att tvingas fortsätta rationalisera.
– Jag tror att vi i första hand ska söka en partner som ger marknadsmässiga synergieffekter, men vi söker ju även tillverkningsmässiga synergieffekter.
– På kort sikt betyder en fusion inte med automatik så mycket för sysselsättningen.
Åke Modigs anställningsavtal är på två år med möjlighet till förlängning, vilket kan tyckas lite ovanligt. Han har nyligen fyllt 60 år och förklarat att han inte ser sig själv som en långsiktig lösning för Swedish Meats.

Fel tidpunkt
Jerker Nilsson, professor i kooperativ ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala, håller med om att Swedish Meats på sikt är för litet för att klara sig i den internationella konkurrensen. Men av två skäl är han ändå skeptisk till en nära förestående fusion med Danish Crown.
– Det första skälet är att jag inte alls är säker på att tidpunkten är den rätta. Avgående vd Peter Rasztar har gjort ett fantastiskt jobb för att räta upp Swedish Meats, men jag tror att det finns mer att göra innan man går samman med något utländskt företag. Mer besparingar och rationaliseringar, säger Jerker Nilsson.
– Bara om man tror att nu har vi gjort allt vi kan, nu klarar vi oss inte själva längre, ska man jobba för en snabb fusion.
– Det andra skälet är att jag är tveksam till danskarna, det är visserligen en stor organisation men de har komplicerad ägarform som är långt ifrån idealisk. De finska kooperativa bondeföretagen Atria och HK Ruokatalo har skapat en organisation med börsintroducerade dotterföretag som ger bättre incitament för lönsamhet.
– På grund av politikerna är det svårt att kopiera i Sverige, men intressant.
* Vad betyder en sammanslagning för sysselsättningen inom den svenska slakt- och charkbranchen?
– Ja, det finns nog inte så mycket att hoppas på vad som än händer. Någon expansion är inte att tänka på, frågan är hur mycket krympningen ska fortsätta.
– När konsumenterna får billigare mat från våra grannländer så köper de inte svenskproducerat kött. Det är också politikernas fel: skattetrycket, miljöregler och djurskyddsregler bland annat.
Bo Blomdahl, som är koncernfackets ordförande för hela Swedish Meats-koncernen och även ledamot av Livs förbundsstyrelse, är kluven till tanken på en fusion mellan Swedish Meats och Danish Crown, eller någon annan köttjätte för den delen. Han är också klubbordförande för anläggningen i Kristianstad som nyligen drabbats av varsel (se sidan 8).

Fördelar och nackdelar
Bo Blomdahl är noga med att understryka att när det gäller Danish Crown så handlar det ännu så länge bara om spekulationer och inte någon klart uttalad strategi om att slå sig samman.
– Jag kan säga en positiv och en negativ sak om en sådan fusion: Det positiva är att det skulle kunna leda till nya marknader. Speciellt när det gäller export där Danish Crown ju ligger bra till över hela världen.
– Det negativa är att jag ser med stor oro på hur det ska gå med jobben, särskilt här i Sydsverige. Det är klart att det kan bli färre arbetstillfällen.
* Finns det något av de företag som diskuterats i samband med en fusion som skulle vara bättre eller sämre än de andra ur facklig synpunkt? Finnarna till exempel?
– Atria finns ju redan i Sverige och verkar ha fungerat bra. HK Ruokatalo känner jag inte till som arbetsgivare, så det kan jag inte uttala mig om.
* Vore det inte bäst om Swedish Meats fortsatte på egen hand?
– Vi lever inte i den gamla trygga världen då man kan tänka så. Ska vi kunna slåss för löneläget, få bättre jobb med ny teknik och finnas kvar på sikt så måste vi tänka i nya banor. Det kan handla om samarbete eller fusioner. Det finns många alternativ och facket måste vara med i den processen.