[Ur nummer: 12/2005] Swedish Meats varslade i början av november 20 personer på slakteriet i Kristianstad på grund av arbetsbrist.
– Det handlar om en anpassning till tillgången på svin som gör att vi måste minska antalet slaktare. Vi hoppas att det genom naturlig avgång i realiteten ska bli färre än 20 som sägs upp, säger företagets informationsdirektör Hampe Mobärg.
Det har förekommit pressuppgifter om att nedskärningarna i Kristianstad beror på att produktion ska flyttas till anläggningen, men det är enligt Hampe Mobärg ett missförstånd.
* Andra slakterier har löst svinbristen genom att importera smågris från Finland, har ni funderat på den lösningen?
– Ja det är en möjlighet som finns, men det är en längre process och vi vill inte ge några falska förhoppningar, säger Hampe Mobärg.
MBL-förhandlingar inleddes dagen efter att varslen meddelats.
Fackklubbens ordförande Bo Blomdahl ser inget samband mellan de nu aktuella varslen och den tidigare konflikten i oktober när företaget varslade 25 personer i Kristianstad på grund av påstådd maskning. Den konflikten löstes efter centrala förhandlingar och varslen drogs tillbaka.
– Vi sitter nu i förhandlingar och ska försöka komma fram till vilken bemanning som är nödvändig med den minskade volymen. Ännu så länge finns det inga signaler om att företaget kommer att försöka kringgå LAS-reglerna, säger Bo Blomdahl.