Romer berättar om
ständig diskriminering

Romerna har länge varit nästintill osynliga i vårt samhälle. Men i antologin Ett fördrivet folk berättar de hur det är att leva i ständig diskriminering.
– Svenskar kan alldeles för lite om den romska kulturen, säger redaktören Karl-Axel Jansson.

[Ur nummer: 01/2006] Diskriminering är en del av vardagen för de cirka 50.000 romer som lever i Sverige. Historien igenom har deras folk föraktfullt kallats ”tattare” och ”zigenare”, och tvingats leva under usla villkor. Många av fördomarna finns kvar, och okunskapen om romernas situation är fortfarande stor. Det ville journalisten och dokumentärfilmaren Karl-Axel Jansson ändra på. Därför gjorde han tillsammans med Ingemar Schmid antologin där romerna själva får berätta sina livshistorier.

Mord på en halv miljon romer
– Många av romerna har upplevt hur det är att bli illa behandlade. Under vårt arbete har jag lärt mig att förföljelserna är kvar i hög grad, men också att de själva inte har så stor kännedom om sin egen historia, säger Karl-Axel Jansson.
Utgångspunkten för antologin är de tyska nationalsocialisternas mord på cirka en halv miljon romer, något som det inte talats särskilt mycket om, enligt Karl-Axel Jansson. Även andra övergrepp har länge förtigits, till exempel de steriliseringar av romer som utfördes i Sverige. Omvärldens massiva förakt har gjort att en hel del romer skämts över att tala om sitt ursprung. Flera av personerna i antologin har till exempel aldrig tidigare berättat sin historia. Många är misstänksamma mot myndigheter och omvärld, eftersom de har förföljelserna i färskt minne. Trots allt var det inte förrän på 1960-talet som den romska författaren Katarina Taikon gjorde upp med myten att romer gillade att bo i smutsiga och kalla tält, och krävde ordentliga bostäder.

Tydligt utanförskap
– Ändå har man än idag inte förmågan att förstå att dessa grupper behöver extra hjälp och social trygghet, säger Karl-Axel Jansson.
Men det har blivit lite bättre. Språket romani chib har numera fått status som minoritetsspråk, och allt fler i den nya generationen vill säga att de är romer. Men Karl-Axel Jansson tycker att många fortfarande lever i ett tydligt utanförskap, och får figurera endast som exotiska inslag i samhället.
– Romer vill bli behandlade som alla adra. De jag möter säger att de är svenskar OCH romer, inte antingen eller.