[Ur nummer: 01/2006] Gymnasieskolor med Livsmedelsprogrammet:
* Agnebergsgymnasiet i Uddevalla, 47 elever  
* Kungsmadskolan i Växjö, 56 elever
* Aleholmsskolan i Sävsjö, 48 elever
* Kanalskolan i Töreboda, 22 elever
* Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping, 108 elever
* Luleå gymnasieskola i Luleå, 62 elever
* Almåsgymnasiet i Borås, 30 elever
* Palmcrantzskolan i Östersund, 29 elever
* Bergagymnasiet i Eslöv, 39 elever
* Peder Skrivares skola i Varberg, 27 elever
* Ekebyskolan i Uppsala, 56 elever
* Rönnowska skolan i Helsingborg, 42 elever
* Enskede Gårds gymnasium i Stockholm, 114 elever
* Tullholmsgymnasiet i Karlstad, 50 elever
* Ester Mosesons gymnasium i Göteborg, 135 elever
* Wenströmska gymnasiet i Västerås, 55 elever
* Falkenbergs gymnasieskola i Falkenberg, 42 elever
* Vipeholms gymnasium i Lund, 33 elever
* Hedbergska skolan i Sundsvall, 21 elever  
* Virginska skolan i Örebro, 95 elever
* Hushagsgymnasiet i Borlänge, 73 elever
* Österängskolan i Kristianstad, 78 elever
* Jenny Nyströmskolan i Kalmar, 66 elever
* Östersjöskolan i Karlskrona, elever
* Jörgen Kocksgymnasiet i Malmö, 66 elever  
* Katedralskolan i Skara, 50 elever
* Gävle, 64 elever
* Götene, 2 elever

Eftergymnasiala utbildningar:
( KY = kvalificerad yrkesutbildning)
* KY Bryggeriteknik.Västerbergslagens utbildningscentrum, Ludvika
* KY Livsmedelsproduktion i vatten, Kalix naturbruks gymnasium, Kalix
* KY Livsmedelsteknik och livsmedelshantering, Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping
* KY, Livsmedelstekniker, Biologiska yrkesskolan, Skara
* KY, Livsmedelsutbildning för butik och industri, Avena Lärcentrum, Sävsjö
* Komvux, Chark PU, Enskede Gårds gymnasium/komvux, Stockholm
* KY, Hantverk inom bageri och konditori, 40 ky-poäng, Studium, Göteborg
* Restaurangkonditor, 4 veckors påbyggnadskurs, Studium, Göteborg
* KY, Bagare och konditor, 45 p, Österängskolan, Kristianstad

Högskoleutbildningar:
Lunds Tekniska Högskola
* YTH-utbildning inom livsmedelsområdet (80p)
* Mejeriteknologi, allmän kurs 5p (kursfart 100%)
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala och Skara
* Livsmedelsingenjörsprogrammet, 120 poäng
* Agronomprogrammet med inriktning mot livsmedel (180p)
* Animaliska livsmedel, 15 poäng
* Functional foods – Mervärdesmat, 5 poäng
* Industriell ekonomi – svensk livsmedelsindustri, 5 poäng
* Köttvetenskap, 7 poäng
* Livsmedelskemi, 10 poäng
* Livsmedelslagstiftning, 2 poäng
* Livsmedelsmikrobiologi, 10 poäng
* Livsmedelsmikrobiologi/hygien, 5 poäng
* Global livsmedelsförsörjning – allmän jämviktsanalys, 5 poäng
Chalmers tekniska högskola, Göteborg
* Civilingenjörsutbildning i kemiteknik med livsmedelsteknisk avslutning (180p)
Högskolan i Kalmar
* Bioteknologi med livsmedelskemi 140/160p

Källor: Skolverket och Livs