85 anställda sägs upp när produktionen flyttas till Göteborg

Måndagen den 9 januari fick arbetarna på Cerealia Food and Bread (Skogaholmbageriet) i Lund det slutgiltiga beskedet.
I oktober är det färdigbakat i Skåne. 75 heltidstjänster försvinner, vilket motsvarar att cirka 85 personer mister sina jobb.

[Ur nummer: 01/2006] Spekulationerna om en nedläggning har förekommit länge men när Cerealia nyligen lade ner bageriet i Hägersten utanför Stockholm började hoppet ändå gro hos många. För att kompensera nedläggningen i Stockholm började man arbeta treskift i Lund.
Ordförande i Livs-klubben Bengt Lawesson är besviken över att hela bageriet nu ändå ska läggas ner.
– Det enda som blir kvar är en omlastningsdepå och några chaufförer, säger han.
Bakgrunden till att styrelsen för Cerealia Food and Bread vill stänga bageriet i Lund är att man under flera år haft ekonomiska problem med negativa resultat som följd.
– Vi har fortfarande förluster i vår svenska bageriverksamhet. För att vi ska ha en möjlighet att utvecklas på lång sikt måste vi rationalisera produktionen, säger företagets produktionsdirektör Jan Carreman.
Nu är det anläggning i Göteborg som står på tur för att öka produktionen, men på lite sikt kan inte heller de anställda där känna sig trygga.
Cerealia Food and Breads ägare, Svenska Lantmännen, utreder fortfarande planerna på att koncentrera nästan all produktion till en ny anläggning i Södertälje. Om det nya jättebageriet i Mälardalen blir verklighet kommer man troligen bara att ha kvar produktion på ytterligare en ort, Umeå.
Trots osäkerheten säger Bengt Lawesson att han hoppas att de uppsagda, som vill, erbjuds att flytta med till Göteborg.
– Men i första hand hoppas vi på att Lantmännen kan ordna nya anställningar här i Skåne. Koncernen är ju stor och har flera olika fabriker i närheten, fortsätter Bengt Lawesson.
– Vi vet ännu inte hur många tjänster som kommer att behövas i Göteborg, men några kommer att erbjudas jobb där, säger Jan Carreman.
Företaget och Livs-klubben kommer nu att gemensamt kontakta andra skånska företag i Lantmanna-koncernen för att undersöka om det finns behov av att nyanställa personal.
* Med tanke på att ni förbereder fler strukturförändringar undrar man ju om det kan bli så att de som flyttar med till Göteborg ändå förlorar sina jobb ganska snart?
– Jag hoppas verkligen att anläggningen i Göteborg blir kvar, men jag vill aldrig säga aldrig. Jag kan inte lova något, säger Jan Carreman.
Under MBL-förhandlingarna har även avgångsvederlag, omställnings- och studiebidrag diskuterats.
– Vi är inte klara så vi får återkomma med resultatet av detta.