Tio styckare uppsagda från Swedish Meats

Lönetvisten på Swedish Meats i Kristianstad har förvärrats. Trots ett fackligt veto mot arbetet i skallskärningen beordrade arbetsgivaren tio styckare till det arbetet. När de sa nej blev de uppsagda för arbetsvägran.

[Ur nummer: 02/2006] De tio medlemmarna blev hemskickade. De sades upp direkt utan varsel och utan facklig förhandling.
– Dessa medlemmar är hårt drabbade, säger Lars Amundsson, Livs förbundsombudsman. Eftersom företaget säger att de under sin uppsägningstid ska utföra skallskärning och vi har lagt ett veto mot det kommer de att gå hemma utan lön.
– Vi säger till dem att de ska gå till arbetsförmedlingen och anmäla sig för att få ersättning från Livs a-kassa.
Livs hävdar att det saknas saklig grund för uppsägningarna och kommer att driva deras sak till Arbetsdomstolen. Relationen till arbetsgivaren är mycket spänd.

En tickande bomb
– Det här är bara början, säger Lars Amundsson. Det är en tickande bomb. I botten ligger en lönetvist. Företaget har sagt att kostnaderna inom koncernen ska ner med 20 procent. Det ingår i ett större mönster där företaget har för avsikt att klara konkurrensen via lönesänkningar. Vi kommer inte att acceptera det. För våra medlemmar innebär det en sänkning av lönerna med 30-40 kronor i timmen.
På onsdagen den 25 januari var stämningen bland styckarna i Kristianstad mycket upprörd. Två timmar efter att de tio blivit uppsagda, lade ett hundratal styckare ned arbetet som en sympatiåtgärd. De krävde att de uppsagda skulle få sina jobb tillbaka. Vid lunchtid hölls ett möte mellan styckarna, Livs fackklubb och företagsledningen.
Bo Blomdal, Livs klubbordförande, har uppmanat de strejkande att återgå till arbetet, vilket de också gjorde. Under avtalsperioden råder fredsplikt, men han är samtidigt mycket upprörd över företagsledningens agerande. Swedish Meats har brutit mot Livs veto, och beordrat medlemmarna att utföra arbete som varit blockerat och därefter sagt upp personerna.
Arbetet i skallskärningen ses av styckarna och av Livs som en ren disciplinär bestraffning från arbetsgivarens sida. Bakgrunden till det akuta läget är en lönetvist om ackordssättningen för de 26 bogstyckarna. I oktober förra året träffades en tillfällig överenskommelse och det bestämdes att fortsatta samtal skulle föras om ersättningarna. Men några sådana har inte kommit till stånd.

Lagt veto
Företaget har istället anlitat ett tyskt entreprenörsföretag som åtagit sig att utföra bogstyckningen till de lägre lönerna. Fem tyska styckare kom, en var enligt uppgift inte ens nykter, säger Lars Amundsson.
Livs har hängavtal med entreprenörsföretaget, men hävdar att företaget är oseriöst som går in och tar jobb för lägre lön under pågående lönetvist.
Livs har lagt ett veto mot entreprenaden och kopplat in LO-TCO Rättsskydd för att stämma Swedish Meats inför Arbetsdomstolen. Det kommer att bli så många som fem eller sex stämningar.
– Vi kommer inte att acceptera att våra medlemmar ska jobba mer till lägre löner. Det är synd att vi har fredsplikt, säger Lars Amundsson, men vi måste följa spelreglerna och driva tvisten via Arbetsdomstolen.