Arbetsgivarens försök att genomdriva en konjunkturanpassning av arbetstiden på Nyhléns Hugossons slakteri i Sunnanå har stoppats. Framtiden ser dock allt annat än ljus ut.

[Ur nummer: 03/2006] Efter komplicerade förhandlingar kunde Östen Johansson, Livs lokalombudsman i Botnia-avdelningen, nå en överenskommelse med Nyhléns Hugosson som ägs av Swedish Meats. Det som man kommit överens om är att lägga förslaget om konjunkturanpassning av arbetstiden på hyllan. Det gamla schemat med 40 veckotimmar gäller.

Okonventionellt initiativ
Men dessförinnan hade tvisten körts fram och tillbaka mellan central och lokal nivå och Livs hade förberett en stämning av företaget till Arbetsdomstolen med ett skadeståndskrav på 100000 kronor.
Att en överenskommelse till sist kunde nås berodde på ett okonventionellt initiativ. Utöver slakteriet i Sunnanå utanför Skellefteå har Nyhléns Hugosson en konsumentpackanläggning i Degerbyn. Genom att på denna anläggning öppna upp för nattarbete kunde en överenskommelse träffas.
– Det hade inte gått utan medlemmarnas stöd i Degerbyn. Jag åkte dit efteråt och tackade dem, säger Östen Johansson. Jag köpte 30 röda rosor som jag delade ut.
Denna gång gick det att få stopp på arbetsgivarnas försök men frågan är hur det kommer att gå i framtiden.

Hål som måste täppas
– Arbetsgivarna försöker stenhårt hävda att allt som inte är reglerat i kollektivavtalet är tillåtet. Det finns hål i vårt avtal som vi måste täppa igen. Vi måste lyfta in bestämmelserna i arbetstidslagen i kollektivavtalet. Det här kommer att bli en mycket viktig fråga i 2007 års avtalsrörelse.
Om arbetsgivarna lyckas genomdriva årsarbetstid kommer det att innebära att de kan lägga scheman efter vilka försäljningskampanjer de vill.
– Då är det bara att säga adjö till möjligheten att styra över den egna fritiden. Den kommer att helt regleras av företagens behov, säger Östen Johansson.
Han har svårt att förstå varför Nyhléns Hugosson valde en så militant linje för att genomdriva årsarbetstid i Sunnanå. Något lokalt behov fanns inte. Övertidsuttaget är inte så stort.

Maktfråga för ägarna
Östen Johansson tror att det var ägaren Swedish Meats som ligger bakom detta. Att ta makten över arbetstidens förläggning är en viktig fråga för arbetsgivarna.