– Om lokala överenskommelser om arbetstider träffas utöver riksavtalets regler måste det ske i samråd med branschansvariga på Livs förbundskontor, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

[Ur nummer: 03/2006] Arbetstiderna hamnar allt oftare i fokus. De är under attack från arbetsgivarna. Gerald Lindberg är mycket oroad över utvecklingen. Enligt Livs riksavtal ska den ordinarie arbetstiden under året i genomsnitt vara 40 timmar per helgfri vecka.
Arbetstiden ska genomsnittsberäknas under en period om maximalt fyra veckor. Bara genom lokala uppgörelser kan parterna frångå denna regel.
– Vi måste få kontroll över de lokala överenskommelserna. Det skapar stora problem om vi på lokal nivå träffar överenskommelser utan att tänka på hur konsekvenserna blir för andra arbetsplatser. Samtalen måste vidgas till alla berörda, säger Gerald Lindberg.
Han vill att Livs avdelningar ska göra en förteckning över vilka överenskommelser om arbetstiderna som finns på de större arbetsplatserna och skicka in den till förbundet.
– Vi måste få grepp om arbetstidsfrågan, säger han.
Han tror att den kommande avtalsrörelsen blir mycket tuff och att en kraftsamling måste göras. Attackerna på arbetstiderna är ett problem. Ett annat är arbetsgivarnas försök att kringgå anställningsskyddet genom bemanningsföretag. Livs medlemmar sägs upp på grund av arbetsbrist och hyrs därefter in som anställda i ett bemanningsföretag utan någon som helst trygghet.
– Och så har vi Swedish Meats, säger han. Företaget är ett problem i sig. Det är unikt det som händer i Kristianstad. Av en liten ackordstvist har företaget startat ett världskrig med ett tiotal stämningar till Arbetsdomstolen. Något liknande har jag aldrig varit med om under min tid som facklig ombudsman.