[Ur nummer: 03/2006] Konsumentgillesrörelsen har funnits i drygt 90 år och jobbat med konsumentfrågor genom information, utbildning och påverkan. I det lokala konsumentgillet samlas medlemmar regelbundet till möten för att ventilera aktuella frågor och också ägna sig åt kultur, nöje och social samvaro.

Miljö och mat är en av de viktigaste frågorna. Man har länge kämpat för kvalitetsdeklaration på alla livsmedel, en garanti som upplyser om uppfödningssätt och ursprungsland. Konsumentgillet vill att alla ska ha råd att efterfråga Krav-märkta produkter.

Det är en ideell rörelse och bygger arbetet på enskilda medlemmars intresse och engagemang. Konsumentgillen finns på 20 platser i landet. Förbundet är medlem i Sveriges Konsumentråd.

Den som vill veta mer hittar information på hemsidan www.konsumentgillesforbundet.se