[Ur nummer: 03/2006] Många mjölkbönder är bekymrade över framtiden. De vill få ett högre avräkningspris på mjölk så att de får mer pengar att investera i ladugårdar.
Den 15 februari bildade de missnöjda bönderna en egen förening, LDM – Sverige Mjölk-bönder. 2 600 bönder har gått med, vilket motsvara en tredjedel av de verksamma.
Den nyvalde ordföranden i föreningen Per Andersson i Stjärnhov säger att det handlar om ett missnöje med hur mejeriföretagen styrs. Det största, Arla Foods, har blivit så stort att ägarna, svenska och danska bönder, inte längre kan påverka företagets inriktning.
Konkurrensen från lågprisimport och EMV gör att mejeriföretagen har svårt att höja avräkningspriset till sina ägare. Att skapa bättre lönsamhet genom ökad förädling av råvaran kostar pengar och står på kort sikt i motsättning till ökat avräkningspris till bonden.
Mjölkbönderna är mycket kritiska till EU:s jordbrukspolitik, som de menar leder till att många mjölkbönder packar ihop i 50-årsåldern och låter sig frikopplas, det vill säga får en pensionspeng för att inte producera mera mjölk.
Ett kontroversiellt förslag som LDM för fram är att införa ett system med mjölkdumpning.
– USA:s bönderna gör så, säger Per Andersson. De avstår från några ören per liter för att finansiera export av överskottet ut ur landet.
LDM är en utlöpare av en dansk missnöjesförening som funnits i 25 år. Det ingår i det europeiska nätverket European Milk Board.