Arbetslösa från Cerealias bageri i Hägersten håller på att blåsa liv i Stockholmsavdelningens klubb för arbetslösa som legat vilande i fem år.

[Ur nummer: 03/2006] Den senaste ordföranden i De arbetslösas klubb var Raymond Stadel, numera aktiv i klubbstyrelsen på Arla Foods i Kallhäll. Han var ordförande under slutet av 90-talet.
Raymond Stadel säger att klubben blev en möjlighet för fackligt aktiva som blev arbetslösa att fortsätta sitt engagemang. Det man ägnade stor möda åt var att hitta projektjobb åt medlemmar som höll på att ramla ur a-kassan.
– Idag är situationen lite annorlunda eftersom det finns en arbetslivsgaranti som träder in när någon håller på att bli utförsäkrad.
En otydlighet med De arbetslösas klubb på 1990-talet var att den var en ortsklubb.
Det innebar att även medlemmar med jobb på klubblösa arbetsplatser tillhörde den. I ett skede var den störst i avdelningen med över 1 200 medlemmar och möjlighet att nominera en fjärdedel av ledamöterna i avdelningens repskap.
Niklas Nilsson, ombudsman i Livs avdelning 4 Stockholm, säger att han är positiv till att de arbetslösa åter får en egen klubb. Det gör dessa medlemmar synliga.
– När en arbetslös ringer kan vi säga att de har en egen klubb.
Hur stadgarna för den klubben ska formuleras vet han ännu inte. Det ska han fundera över.
Det är Åsa Grath och Frances Tuuloskorpi, från klubbstyrelsen på Cerealias bageri i Hägersten, som är drivande bakom idén att blåsa liv i De arbetslösas klubb.
Åsa säger att de ska börja med att ta reda på vilket intresse som finns bland de arbetslösa. Det viktiga är att bygga upp en aktivitet underifrån, så att de arbetslösa själva kan bli aktiva och deras röster hörda.
Gunnar Brulin
Fotnot: Bageriarbetarna håller ett möte i bageriet i Hägersten, Västbergavägen 4, den 22 mars kl 12, i lunchrummet för att pejla intresset för att bilda De arbetslösas klubb. Det går också bra att maila livsklubben@bredband.net eller ringa Åsa Grath 08-709 42 16.