Livs stämmer Swedish Meats inför AD

En av tio styckare som blivit uppsagda och hemskickade utan lön från Swedish Meats slakteri i Kristianstad är Ola Kjell. Nu vet han inte hur han ska klara den kommande månadens räkningar.

[Ur nummer: 03/2006] Det har varit en långvarig tvist om prissättningen för bogstyckningen på Swedish Meats. Ola Kjell har i omgångar suttit med i den ackordskommitté som förhandlat med platsledningen. Han har varit utsedd av kamraterna att representera dem och föra deras talan.

Ren bestraffning
Han tycker att det är uppenbart att det var därför han i januari plockades ut som en av tio som det inte längre fanns arbete för i styckningen. De tio blev ”erbjudna” kvällsarbete från klockan 15.00 till 24.00 på tarifflön. Uppgiften var att utföra skallskärning. Exakt när det arbetet skulle börja sades inte.
Livs ansåg att det så kallade erbjudandet var ren bestraffning under pågående lönetvist och la ett veto mot det.
– Vi anser inte att våra medlemmar har skyldighet att utföra detta arbete. Vi har därför blockerat det, säger Lars Amundsson, Livs centrala förhandlingsombudsman.
Trots att Livs lagt ett veto mot arbetet i skallskärningen beordrade företagsledningen styckarna att utföra det.
När de talade om att de inte fick utföra blockerat arbete blev de uppkallade till kontoret för att skriva på sina uppsägningar. Livsklubbens ordförande Bo Blomdahl var med på kontoret för att omedelbart ogiltigförklara uppsägningarna. Det finns annat arbete än det blockerade som styckarna kan utföra.
Om facket ogiltigförklarar en uppsägning, för att den saknar saklig grund, ska personen ha kvar sin anställning tills tvisten är löst. Det struntar företaget i och skickar istället hem styckarna utan lön med motiveringen att de arbetsvägrar.

Spontan strejk
Som ett svar på denna maktdemonstration går arbetskamraterna ut i en spontan strejk den 25 januari.
Ola Kjell säger att den korta strejken kändes bra. Den värmde. Han var själv hemma för vård av sjukt barn när uppsägningarna verkställdes. Men han stod med på företagets lista och blev uppsagd utan lön på måndagen den 30 januari.
Han säger att det inte går att ta miste på företagets budskap.
– De har plockat ut tio personer och sagt upp oss utan lön för att skrämma de andra, säger han
Han är 41 år och har jobbat i 20 år på Swedish Meats. Han trivs med jobbet, har barn att försörja, och hoppas på att tvisten ska kunna lösas så att han kan återgå i arbete.

Köper sig förbi
De tio uppsagda medlemmarna försöker hålla kontakt under veckorna och de har anmält sig till Livs a-kassa.
Ola Kjell tycker att det vore för bedrövligt om tvisten slutar med att företaget förlorar ärendet i Arbetsdomstolen, men inte rättar sig efter domen, utan väljer att köpa ut de uppsagda. Det skulle innebära att Swedish Meats för en kostnad av en ungefär halv miljon kronor i skadestånd kan sparka en anställd och plocka in en inhyrd som gör samma jobb.