[Ur nummer: 03/2006] Som en följd av bojkotten mot danska varor har Arla Foods plan på att bli regionalt marknadsledande på ost, grädde och smör i Mellanöstern lagts på is. I planen ingick en investering i en pilotanläggning i anslutning till mejeriet i Saudiarabien. Arla har avsatt 290 miljoner svenska kronor till den utbyggnaden.
Saudiarabien är ett land där fackliga rättigheter i praktiken är obefintliga. Den som försöker bilda en fackförening kan avskedas, kastas i fängelse eller deporteras (om det rör sig om migrantarbetare).
Förra sommaren antog Arla Foods ett etiskt program med tio huvudpunkter om bland annat mänskliga och fackliga rättigheter. Det är svårt för Arla Foods att på ett trovärdigt sätt få ihop det etiska programmet med sin roll som marknadsledande mejeriföretag i diktaturländer. Företaget har svårt att klargöra sina värderingar.
Företaget anstränger sig för att bli mer populärt i Mellanöstern. Det har publicerat den danska regeringens ursäkt för Mohamedkarikatyrerna i tidningar i Mellanöstern. I februari blev Arla Foods beskyllt för att delta i en bojkott mot Israel. Att så skulle vara fallet dementerar företaget bestämt på sin hemsida.