I den nyvalda klubbstyrelsen på
Delicato i Stockholm sitter bara kvinnor.
Mål & Medel besökte Stockholmsavdelningens fackliga utbildning, ledd av ombudsman Nicklas Nilsson, för att samtala om betydelsen av klass- och könstillhörighet med den nya styrelsen.

[Ur nummer: 04/2006] Haide Belvén:
– Jag vill att vi ska ha fått medlemmarnas förtroende så att de kan komma till oss om de behöver hjälp.

Slavica Ristic:
– Den viktigaste uppgiften det första året blir att få ihop lönesystemet, så att det blir rättvist. Idag har vi alldeles för många orättvisa löneskillnader.

Susanne Weijmar:
– Det vore bra om klubben och företaget kunde få en bättre relation och arbeta gemensamt. Vi vill se konkreta resultat. Mindre tjafs.

Jonna Jensen:
– Få klubben att fungera. Vi behöver fler medlemmar.

Nermina Sacirovic:
– Vi behöver fler medlemmar i facket, inte bara i vår klubb på Delicato, utan i hela LO.