Men viktigast av allt är att vara en bra människa

– Att ha mycket pengar tror jag inte ger förutsättningar för att bli en bra människa. Viktigare är att ha tid för varandra. Det jag kan ge mina barn är kärlek och grundtrygghet, säger Jonna Jensen.

[Ur nummer: 04/2006] Hon är en av styrelseledamöterna i den helt kvinnoledda Livsklubben på Delicato. Det är den 8 mars, den internationella kvinnodagen, och klubbstyrelsen har på en facklig kurs blivit indragen i en diskussion om klass och kön.
Vad är viktigast? Hur ser orättvisorna ut? Är det i första hand som kvinnor de blir sämre behandlade eller som arbetarklass?
Jonna säger att det viktiga för henne inte är kvinnofrågorna utan det är moral, alltså något som gäller för alla, oavsett kön. Det viktiga är att hennes barn blir bra människor. En bra människa är den som har förmågan att se att alla är lika mycket värda. Och som själv kan leva efter den insikten. Det är en människa som är rättvis.
– Jag tror att det är lättare för arbetarklassens barn att bli bra människor, säger hon.
Lokalombudsmannen Niklas Nilsson är skeptisk till det påståendet. Han menar att pengar i sig inte är en försvårande omständighet i livet. Alla mår väl bra av att få kläder som man känner sig snygg i. Och det är ju det som märkena gör. De ger de rika en möjlighet att känna sig lite förmer.
Är det en behaglig känsla? Ja, det måste det väl vara. Men den bygger på att den inte delas av alla. Den bygger på att några känner sig förminskade. Niklas tycker att det problemet är politiskt och socialt.
Susanne Weijmar, klubbordförande på Delicato, håller med Jonna:
– Har man inte pengar är det lättare att förklara för barnen att de inte kan få de senaste märkeskläderna. Det har överklassens barn svårare att ta till sig. Det är synd om dem som tycker att det är viktigt med märkeskläder.
Slavica Ristic är också på Jonnas linje:
– Jag säger att vi inte har råd med märkeskläder. Det vi kan göra är att lära våra barn bra värderingar och kämpa för att uppnå sina mål. Vi kan hjälpa dem med läxor så att de kan få en bra utbildning. Det ger bättre chanser i livet.

Feministiskt fack?
Niklas undrar vad de egentligen tycker om beslutet som togs på Livs kongress 2005. Då klubbades att Livs är ett feministiskt fackförbund.
– Och vad innebär det? undrar kvinnorna.
– Den frågan borde ni svara på, säger Niklas. Kongressen ansåg att kvinnor var utsatta för orättvisor som inte hade med klasstillhörighet att göra utan med könstillhörighet. Man ville ha ett extra fokus på denna fråga.
Susanne: – Jag tycker inte att det är olika frågor.
Nicklas: – Hur ser ni på er själva? Är ni arbetarklass? Är det något bra eller dåligt?
Jonna: – Det är klart att det finns skillnader som beror på varifrån man kommer, men det är inte något som jag personligen bryr mig om.
Nermina Sacirovic tycker att det är fel att dela in människor i olika klasser.
– Det som är viktigt är individen. Se på Olof Palme. Han kom från överklassen och ställde sig på vår sida och kämpade för rättvisa.
Slavica: – Det är klart att det ändå har betydelse varifrån någon kommer. Överklassen har mer pengar och mer kontakter. Det är skillnad att komma från Botkyrka och från Lidingö. Det har större betydelse än om man är man eller kvinna.
Haide Belvén: – Jag tror att för överklassen har det betydelse.
Slavica: – Om du har möjlighet att skicka barnen på universitet i Cambridge så ger det också möjlighet till bättre betalda jobb. Så är det.
Susanne: – Det är enklare att ha familj och barn om man har fast jobb och trygghet.
Niklas: – Hur ser arbetsmarknaden ut idag? Hur många är det som har det? Det blir allt färre.
Slavica: – Det är många som får det sämre. Det är inte bra. Facket måste bli starkare så att det kan motverka de försämringar som kommer.

Kunskap efterlyses
Diskussionen om klass och kön blev livlig och sammanfattningsvis kan man säga att kvinnorna i klubbstyrelsen på Delicato tyckte att klass var viktigare än kön. Deras stora problem är att få ihop en fungerande klubb. De behöver mer kunskaper om lagar och kollektivavtal för att kunna förhandla fram ett bättre och mer rättvist lönesystem.