Vanliga rutiner gäller för kycklingslakten

Det finns en teoretisk risk att kycklingar smittade med fågelinfluensan når svenska slakterier. Men risken är mycket liten, enligt Gunilla Hallgren, veterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt.

[Ur nummer: 04/2006] Hon anser inte att det finns någon anledning att höja beredskapen vid slakterierna. Det scenario det handlar om är mycket osannolikt. Det förutsätter att en matfågelbesättning smittas just när den ska transporteras till slakt och att detta fall är det första i området, ett indexfall, det vill säga att smittan inte har påträffats i närheten.

Extra skydd onödigt
– För de livsmedelsarbetare som jobbar på kycklingslakterierna finns det ingen anledning att skydda sig på något nytt sätt för den teoretiska risken, säger Gunilla Hallgren.
Några speciella åtgärder utöver de vanliga rutinerna som gäller enligt svensk lag har heller inte gjorts på kycklingslakterierna. Det finns ingen anledning.

Oro för konsumenterna
– Vi har bra ordning redan från början och det fortsätter vi att ha, säger Peter Hederstam, huvudskyddsombud på Guldfågel i Färjestaden.
Fågelinfluensan är inte Peter Hederstam oroad för. Men han är oroad över konsumenternas oro. Den tar han på stort allvar. Han hoppas att de stränga svenska reglerna vad det gäller uppfödning, slakt och bekämpning av salmonella gör att konsumenterna behåller sitt förtroende för den svenska kycklingen.
Kycklingarna i uppfödningen är under tak hela tiden i Sverige och kommer inte i kontakt med vildfåglar.
Det är inte tillåtet att gå in i stallarna utan speciella skyddskläder och kycklingarnas beteende kontrolleras hela tiden av uppfödarna, enligt det svenska kontrollprogrammet.
I några länder i Europa har industrin tappat stort på grund av rädsla och bristande förtroende. Livsmedelsarbetarnas globala yrkesfack, IUL, rapporterar om en kris för den grekiska kycklingindustrin, trots att något fall av smittade matfåglar inte påträffats. Tusentals jobb är hotade.
Det är livsmedels- och lantarbetarna som kommer i närkontakt med matfåglarna och har möjlighet att snabbt slå larm om smittan. De har, enligt IUL, en avgörande roll för att snabbt identifiera smittade fåglar och se till att utbrottet begränsas.

Fackets roll viktig
IUL vill göra allmänheten uppmärksam på fjäderfäarbetarnas betydelse för hanteringen av fågelinfluensan.
Utbrotten av fågelinfluensan har ägt rum i ett 30-tal länder i Asien, Europa, Afrika och Mellanöstern. Den 6 mars fanns 173 konstaterade fall av människor som smittats av H5N1-varianten av viruset. Av de officiellt rapporterade 95 dödsfallen var tre fjäderfäarbetare i Kina, Thailand och Indonesien.
Rädslan för fågelinfluensan gäller möjligheten för att viruset ska mutera och börja överföras från människa till människa. Om det skulle ske är fjäderfäarbetarna en speciellt utsatt grupp.

Undvek testning
I Nigeria har lantarbetare tvingats slakta och destruera smittade kycklingar utan skyddsutrustning, de hade inte handskar, och de undvek efteråt att testa sig för smittan, eftersom de var rädda för att diskrimineras och sparkas om det visade sig att de hade smittan.
IUL betonar vikten av att fjäderfäarbetarnas fackliga rättigheter erkänns i alla länder. Utan fackliga rättigheter berövas arbetarna, som står i täten för kampen mot den globala virusepidemin, sina vapen.

Fotnot: Information om fågelinfluensan och fjäderfäarbetarnas fackliga rättigheter finns på www.iuf.org