Att använda bemanningsföretag som påtryckningsmedel i en tvist så som ägde rum vid Swedish Meats slakteri i Kristianstad kan Livs aldrig acceptera.

[Ur nummer: 04/2006] – Vi kommer att dra detta fall och alla andra liknande till domstol, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande. Det är viktigt för oss oavsett om vi får stryk eller inte.
Livs vill visa för lagstiftaren att här föreligger ett allvarligt fel.
Bemanningsföretag används på ett sätt som inte är avsett.
Gerald Lindberg har talat med arbetslivsminister Hans Karlsson om problemet.
– Den här luckan i lagen måste täppas till. Det förekommer att arbetsgivare säger upp anställda för att sedan, när deras nio månader långa företrädesrätt har gått ut, kunna handplocka dem han vill ha.
– Så är inte lagen tänkt att fungera. Det blir möjligt för arbetsgivaren att komma åt ett par personer på detta sätt. Det gröper ur anställningstryggheten, fortsätter Gerald Lindberg.