De uppsagda styckarna väntar på ett intermistiskt besked från Arbetsdomstolen om de har sina anställningar kvar. Under tiden går de på a-kasseersättning som har ett tak före skatt på 16 060 kronor.

[Ur nummer: 04/2006] Det är en mycket tuff situation för de tio uppsagda styckarna. De har anmält sig till a-kassan och de får ersättning. Men den egna ekonomin har fått en rejäl smäll liksom också framtidstron. Förutom mot företaget som är orsaken till deras situation riktas också en hel del ilska också mot Livs och fackklubben som de inte tycker varit tillräckligt bra på att informera.
Tre uppsagda styckare har kommit till Livs avdelningsexpedition. Det är Patrik Risberg, Ola Kjell och Mats Sjöholm. Något senare ansluter två styckare som har jobben kvar. Det är Henry Larsson och Per Gustafsson.
Benny Jönsson, lokalombudsman i avdelning Sydöst, är också med och förklarar hur det fungerar med stämningarna. Arbetsdomstolen kommer att behandla Livs yrkande om ett intermistiskt beslut den 12 april. Sedan dröjer det kanske en vecka till utlåtandet. Tiden fram till dess är påfrestande.
Verksamheten på slakteriet stannar heller inte av. Den rullar på trots att de tio är uppsagda. Bogstyckningen kommer att byggas om. Det ska bli ett löpande band.

Förhandlingar upprör
Patrik Risberg är upprörd över att klubben förhandlar om bemanning och löner på det nya bandet när de tio inte kan göra sina röster hörda. Om domstolen ger dem rätt har de kvar sin anställning och borde ha varit med i förhandlingen om lönerna på de nya styckningsjobben.
Benny Jönsson säger att det inte går att stanna upp förhandlingarna. Det går inte att vägra. Då blir Livs stämt för förhandlingsvägran.
– Vi hävdar att ni ska få jobben tillbaka, säger han. Mer än så kan vi inte göra.
Per Gustafsson är skyddsombud och sitter med i den grupp som förbereder ombyggnaden av bogstyckningen. Han har varit i Danmark på Danish Crowns stora slakteri i Ringstedt och tittat på förebilden. Han berättar att tempot är fruktansvärt hårt. Om man tar var tredje bog som glider förbi skulle det fungera.

Inget svar om rotation
Ola Kjell som satt med i ackordskommittén och förhandlade konstaterar att han och flera av de andra säkert hade haft åsikter om det nya bandet, tempot och lönesystemet om de hade varit kvar.
– Ja, det är så det är, säger Per Gustafsson. Företaget vill att vi ska vara ett sargat gäng. När jag ställer frågor om vilka möjligheter till rotation det kommer att finnas får jag inget svar. De vill att vi ska rotera inom bandet. Men det är inte tillräckligt.

Vill demonstrera
Styckarna är upprörda över hur de har blivit behandlade av Swedish Meats. Ola Kjell säger att han har hört att företagets representanter när det är ute på små ägarmöten med LRF säger att styckarna blivit uppsagda för att de varit ”arroganta och lata”.
– Det vill inte jag att någon ska säga om mig. Jag har det nog jäkligt som det är.
Mats Sjöholm håller med.
– Det är så fel. I sådana fall var vi alla 26 på bogstyckningen arroganta och lata för vi blev alla varslade i oktober. Det är viktigt att det kommer fram att alla förstår att vi blivit orättvist behandlade.
– Någon gång måste man sätta ner foten, säger Ola Kjell. Är det så att man blir av med jobbet, ja, då blir man det. Men jag vet inte om det är att visa muskler att driva tio fall till Arbetsdomstolen.
Han hade velat att Livs skulle ta initiativ till protester mot Swedish Meats. Att det skulle ordnas någon slags manifestation eller demonstration utanför grindarna som skapar ett opinionstryck på företaget.