– Det är riktigt att den överenskommelse vi träffade om prissättningen för bogstyckningen innehöll en lönesänkning, säger Hampe Mobärg, Swedish Meats informationsdirektör.

[Ur nummer: 04/2006] Han kan förstå att det är svårt för styckarna att hantera det.
– Men vi har heller inte någon möjlighet att prisa ut oss. Vi kan inte lämna någon sten orörd. Det finns konkurrens om att skära bog. Är vi för dyra tar någon annan över.
* Varför genomförde ni dessa uppsägningar när ni vecka 15 skulle bygga en ny pacelinje, alltså styckning på löpande band. Det innebär att den gamla ackordstvisten är passerad?
– Vi tittar på allt. Man ska också komma ihåg att allt inte går fullt logiskt till. Vi har tittat på denna linjestyckning under en längre tid. Vi hade inte tillräckliga kunskaper om pacelinjen när förhandlingarna om prissättningen på bogstyckningen drog igång. Vårt uppdrag var att effektivisera. Men visst kan man kritisera oss för att vi inte tog tag i frågan tidigare.
* Varför har det gått så här illa. Ni har sagt upp anställda som behövs och Livs har stämt er till Arbetsdomstolen?
– Vi befinner oss i en knepig situation. Vi klarar knappt nollresultat. Man måste ha en vinst. Vi förstår att det är jobbigt för de anställda, men om vi inte skulle försöka effektivisera skulle det skada hela företaget. En konflikt på bogstyckningen slår mycket hårt mot oss. Vi kan inte lägga på lager. Produktionen måste rulla. Grisar måste tas in till slakt.
* Varför valdes de tio ut? Var det en disciplinär åtgärd?
– Nej, det var det inte. Det har vi inte tid med. Här handlar det om att vi har en knepig situation. De tio har placerats om för att de inte arbetade enligt normen. De erbjöds jobb i skallskärningen, men accepterade inte att utföra det och sades då upp.
* Livs hävdar att det var en disciplinär åtgärd.
– Vi har olika uppfattningar om det.
* Styckarna säger att de känner sig förnedrade.
– Det är ett starkt ord att använda. Jag skulle kunna säga att vi tycker att det är förnedrande att vi inte kan bli konkurrenskraftiga. Det är inte bara i Kristianstad som vi måste bli effektivare. Det är hela företaget.