[Ur nummer: 05/2006] Utställning: Jean Hermansson – fotograf och filmare på Tekniska Museet, Stockholm 22 maj – 3 september, gratis inträde.
Vid mitten av av 1980-talet gjorde fotografen Jean Hermanson dokumentärfilmen Arbetets döttrar som bland annat skildrar arbetet vid Abbas konservfabrik i Kungshamn. Den visades på bio och på teve och var viktig för att starta debatten om faran med upprepat, ensidigt fabriksarbete. Därefter kom vågen av anmälningar av arbetsskador och krav på ”Det goda arbetet”.
Men redan ett decennium tidigare hade Jean Hermanson med fattaren Folke Isaksson gjort några fina fotoböcker om det svenska arbetslivet. När man ser de historiska bilderna undrar man vart dagens fotoreportage om de yrkesstolta arbetarna tagit vägen?