– Det vore konstigt om vi inte skulle hitta några omotiverade löneskillnader. De finns i resten av samhället och Löfbergs Lila är säkert inte unikt i det avseendet, säger personalchef Helena Eriksson och tillägger att män och kvinnor ska ha samma lön för samma arbete.

[Ur nummer: 05/2006] En varningslampa vad det gäller löneskillnader lyser när vissa jobb bara är besatta av män och andra bara av kvinnor. Då är det lätt att grumliga värderingar spökar. Men på ett förhållandevis litet företag som Löfbergs Lila kan det vara svårt att få en bra blandning av könen på alla avdelningar. De är ofta så små att det delvis är slumpen som avgör.

Genomgång tar tid
Vissa tendenser går dock att urskilja. Tekniskt underhåll och lagerarbete är en manlig syssla liksom arbetet som resande säljare. Kvinnor återfinns i huvudsak inom kvalitet/laboratorium och administration.
Att göra en seriös genomgång av alla löner och alla jobb tar tid. På Löfbergs Lila har man gjort bedömningen att man för närvarande inte har resurser att göra hela kartläggningen själv och man har därför valt att ta hjälp av ett externt konsultföretag.
Helena Eriksson är medveten om att nästa steg måste tas av företaget självt i samverkan med facket. Det är själva värderingen av arbetena.
– Varje tjänst ska få en befattningsbeskrivning. Därefter går vi vidare och värderar arbetena. Man ska ha lön för det arbete man har utfört. Mer ansvar ska ge högre lön.
Att det finns stora skillnader mellan den som har lägst och den som har högst lön i företaget tycker hon är oundvikligt. Mer ansvar måste ge högre lön och den som har mer utbildning måste få betalt för det. Det är skillnad på att ha grundskoleexamen eller högskoleexamen.
För den kollektivanställda produktionspersonalen finns ett väl fungerande lönesystem. Det gör att det blir förhållandevis lätt att kartlägga deras löner. Grundlönen är lika med kollektivavtalets tarifflön. På det kommer en individuell kompetensstege.

Svår uppgift
För tjänstemännen är det svårare att kartlägga lönerna. Deras avtalsenliga minimi-lön är så låga att den inte går att använda som grundlön. Tjänstemännen har inte någon kompetensstege utan lönen sätts individuellt med företagets lönepolicy som grund.
Efter en noggrant och seriöst genomförd kartläggning och värdering av alla arbeten borde det inte längre finnas några osakligt satta löner. Frågan är om alla uppgifter då kan offentliggöras. Det kommer ju att finnas ett argument till stöd för varje värdering.
Hur det blir med den saken vet Helena Eriksson inte.
– Det har vi ännu inte tagit ställning till, säger hon.