[Ur nummer: 05/2006] Bara inom en bransch i Sverige har produktionen minskat. Det är livsmedel.
Produktionen ligger idag under 2001 års nivå. Det framgår av en ekonomisk bedömning från Facken inom industrins ekonomgrupp.
Dessutom har Livs den högsta arbetslösheten, bland alla fackförbunden inom samarbetet: 9,1 procent.