[Ur nummer: 06/2006] Tilläggsavtalet för mejeriindustrin har fyra OB-tillägg. OB 1 för kvällar ger 27,20 kronor i timmen. OB 2 för lördagar ger 41,60. OB 3 för nätter, söndagar och aftnar fram till kl 18 ger 71,20. OB 4 för helgdag ger 111,85.