Är det möjligt att göra lokalproducerad mat mer synlig så att konsumenterna hittar den lättare? Ja, det är ett av målen för EU-projektet LivsWäX som jobbar aktivt med denna fråga i Dalarna och Gävleborg.

[Ur nummer: 06/2006] Inom LivsWäX samarbetar livsmedelskedjor, grossister och livsmedelsproducenter för att öka andelen lokalproducerade livsmedel i butikerna.
Det är 16 företag från Dalarna som deltar i LivsWäX, däribland Vika Bröd, samt lika många företag från Gävleborg. Syftet är att stärka och utveckla dessa livsmedelsföretag som man anser har en tillväxtpotential.

Positiv respons i butikerna
– Det jag bland annat gör är att jag åker runt till butikerna i länet och presenterar LivsWäX och vårt märke för lokalproducerad mat, säger Anna-Maja Roos på Hushållningssällskapet som leder projektet.
Hon har på senare tid fått allt mer positiv respons. Det hon tycker sig kunna se är att människor allt mer värdesätter kvalité.
– Visst är konkurrensen tuff men inte lika tuff som den var för 2-3 år sedan. Som jag ser det så har konsumenterna börjat vakna och efterfrågar och uppskattar lokala produkter i större utsträckning än tidigare. Det märks att människor tycker att det här är viktiga frågor. De värderar varor som är speciella och som man inte kan få tag i överallt. En annan sak man värderar är att maten inte transporterats långa vägar och att produktion av mat lokalt ger arbetstillfällen med en levande landsbygd och ett öppet landskap som extra bonus.