46, journalist på Mål och Medel och aktuell som författare till boken Billig mat – en dyr affär.

[Ur nummer: 06/2006] * Varför har du skrivit den här boken?
– Som reporter på Mål & Medel har jag länge rapporterat om en strid ström av nedläggningar. Den återkommande förklaringen till dem har varit de allt hårdare krav som handeln ställer på lägre priser. Jag ville sätta in detta i ett sammanhang och undersöka mekanismerna bakom och när Livs gav mig möjligheten var det inget att tveka om.
* Du kopplar ihop livsmedelsindustri och konsumentmakt?
– När konsumentfrågor diskuteras offentligt, tas nästan aldrig den erfarenhet och kunskap som finns bland livsmedelsarbetarna upp. Märkligt eftersom deras intressen så påfallande ofta sammanfaller med konsumentens.
* Hur då?
– Just nu finns det till exempel en trend mot ökad efterfrågan på lokalt och regionalt producerade livsmedel av hög kvalitet. En framtidsnisch där livsmedelsarbetare skulle kunna bidra med kunskap när det gäller produktutveckling. Mat som med dagens storskaliga centralisering och EMV-koncept samtidigt har svårt att hitta ut till affärernas hyllor.
Vem ska läsa boken?
– Alla som vill veta mer om spelet kring våra livsmedel. Konkurrensverket och jordbruks- och justitieministrarna får också gärna läsa den. Så hoppas jag att många livsmedelsarbetare ska känna sig sedda och bli inspirerade.