[Ur nummer: 07/2006] Efter tre års utredande har Konkurrensverket kommit till skott och gjort en preliminär invändning mot hur Ica Sverige tillämpar sin dominerande ställning på marknaden. Det gäller det pris som Ica Handlarna sätter på varorna i sina butiker.
Grossisten Ica Sverige AB har gett ett ”prissättningsstöd” till handlarna.
Med prissättningsstöd menas att ett centralt riktpris ges. Enligt Konkurrensverkets utredare Anne Vasdasz-Nilsson är det inte okej att representanter från Ica-Handlarna deltar när riktpriset sätts. Handlarna ska själva sätta sina priser i butikerna, eftersom de inte bara konkurrerar med andra kedjors butiker utan också sinsemellan.
Ica har nu ändrat sitt system och låter det centrala riktpriset bli en tjänst som den enskilde handlaren köper av grossisten, utan att någon representant från handlarna deltar, när det arbetas fram.
Anne Vasdasz-Nilsson säger att det är vanligt att företag tar intryck av verkets kritik.
Från början var det en stor utredning som sattes igång, men den den blev med åren allt snävare. I det sista skedet gällde den bara den centrala prissättningen.
Andra aspekter av Icas dominerande ställning, som till exempel den för livsmedelsindustrin så kännbara inköpsmakten, var inte föremål för granskning från Konkurrensverkets sida.
Inte heller granskades de ekonomiska styrmedel som Ica koncernen använder för att få handlarna att välja det centrala sortimentet.
Att Ica har en dominerande ställning på marknaden förnekar inte Anne Vasdasz-Nilsson, men det behöver inte innebära att företaget utnyttjar denna på ett otillbörligt sätt.
Konkurrensverket kommer att överväga hur man ska fortsätta granskningen av Ica.