[Ur nummer: 07/2006] Med mer engagemang och bättre samarbete mellan företag och företagshälsovård kan sjukfrånvaron minskas rejält. Det visar erfarenheter från Lantmännen Unibake (Korvbrödsbagaren) i Örebro.
Företaget har skapat rutiner för att i ett tidigt skede ta kontakt med den som är sjuk. På den tredje sjukdagen ska den närmaste chefen höra av sig. Handlar det om upprepad korttidsfrånvaro så kopplas en ”tidig rehabgrupp” in.
Det är Previa som sköter företagshälsovården. Varannan vecka träffar företagssköterskan cheferna på bageriet i rehabgruppen, där också läkare och representanter från fackklubben ingår.
– Vi tycker att det fungerar bra, säger Ulf-Åke Ödling, vice klubbordförande. Det gäller att ta reda på vad som är orsaken.
Efter 24 dagars sjukfrånvaro görs en rehabutredning.
Belastningsskador är fortfarande ett stort problem.
– Vår uppgift är att trycka på så att det finns utveckling i jobben och rotation, säger Ulf-Åke Ödling. Den som är paketerare ska kunna lära upp sig till maskinskötare och även rotera med kringsysslor.
Han tycker att det skett många förbättringar vad det gäller att bygga bort det upprepade och ensidiga arbetet. Men mer kan och bör göras.