Livs kommer i höst att dra igång en kampanj till stöd för de avskedade arbetarna och deras fängslade fackledare.

[Ur nummer: 07/2006] Att den lokala fackklubben på Musim Mas har knäckts för tillfället påverkar inte Livs planer på en solidaritetskampanj.
– Vi måste upplysa människor om vad som pågår. Nu när den lokala klubben är upplöst blir våra insatser viktigare än någonsin, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson.
– Det handlar i första hand om att få loss de fängslade och att de sparkade ska ha sina jobb tillbaka.
* Finns det några planer på att försöka organisera en ny fackklubb på Musim Mas?
– Det kan jag inte svara på i dagsläget.
Pauli Kristiansson, förbundsombudsman med ansvar för internationella frågor, berättar att ett informationsmaterial om konflikten har tagits fram som ska ut till avdelningar och klubbar i höst. En film finns också med i planerna. Förbundet har även gjort en undersökning av hur Musim Mas produkter sprids i svenska företag.
– Vi kommer att samla in pengar för att stödja de fängslades familjer och dra igång en namninsamling mot Musim Mas och den indonesiska regeringen, fortsätter Pauli Kristiansson.
– Givetvis hoppas vi att den akuta situationen för de fängslade och sparkade har löst sig redan innan vi drar igång vår kampanj. Den övergripande principiella frågan om rätten att organisera sig fackligt kommer vi att få slåss för betydligt längre.