Världens största aktörer inom palmoljeindustrin försöker förbättra sitt rykte genom att införa någon typ av certifiering för palmoljeföretagen.

[Ur nummer: 07/2006] Arbetet med en certifiering har påbörjats inom den så kallade Rundabordskonferensen om hållbar palmolja, RSPO.
RSPO inrättades 2004 som en partssammansatt organisation med syfte att ”främja odling och användning av hållbar palmolja genom samarbete inom leverantörskedjan och öppen dialog med intressenterna.”

Vackert på papperet
Ordförande för RSPO är Jan Kees Vis från Unilever, i ledningen sitter även Musim Mas. Förutom palmoljeproducenterna och en rad förädlare, handlare, tillverkare och återförsäljare är även Världsnaturfonden och Oxfam medlemmar i RSPO.
RSPO har antagit principer och kriterier för hållbar produktion av palmolja, vilka på papperet är vacker läsning, även när det gäller palmoljearbetarnas villkor och fackliga rättigheter.
IUL anser att RSPO fungerar som en täckmantel för det företagsvåld som genomsyrar palmoljeproduktionen och har liksom övriga fackföreningsrörelsen ställt sig utanför organisationen.
Inte heller Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, som under en lång tid har stöttat den sydostasiatiska miljörörelsens kamp mot palmoljeindustrins skövlingar, har valt att delta i RSPO.
– Men vi samarbetar med vår indonesiska systerorganisation Sawit Watch, som valt att vara med i RSPO.. De ser det som enda möjligheten att kunna adressera sociala frågor till palmoljeindustrin, säger Maria Rydlund som handlägger stödet till Sydostasien.
– Vårt projekt om tropisk regnskog handlar mer att uthålligt förvalta naturresurser än om att skapa någon form av naturreservat, det vill jag säga för tydlighetens skull,
– Tiden är långt ifrån mogen för någon trovärdig certifiering för hållbar palmskog. Kriterierna ska nu prövas under en tvåårsperiod, vilket även kan leda till att de ändras, därför är det inte tal om någon certifiering i nuläget.
– Det som gjorts är en oerhört bra skrivning på papperet men dokumenten har knappt blivit översatta och tolkade. I praktiken har nästan ingeting hänt. Just därför är det nu en tvåårig implenteringsfas, fortsätter hon.

Arbetsrätten ska gälla
Maria Rydlund berättar att flera företag, både leverantörer och mottagare, ligger på för att påskynda processen.
– Man måste förstå att sammanhanget är avgörande för tillämpningen av alla miljöcertifikat. Men den dag oberoende certifierare utses måste man lita på att företag som inte lever upp till kraven inte heller släpps igenom. Företag som Musim Mas ska inte släppas igenom. Kriterierna ska ju bland annat garantera att arbetsrättsliga villkor uppfylls.